Menu

งานสำนักปลัด

  สถานที่ติดต่อ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน
    เลขที่ 559 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตอน ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50280
    โทรศัพท์ : 053 - 373 - 138
    โทรสาร : 053 - 373 - 073

Background Image

Header Color

:

Content Color

: