จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
  1. โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลบ้านไผ่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ปีงบประมาณ 2562
  2. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อข้าวสารเหนียว 10% ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  3. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหลังศูนย์ราชการ บ้านหัวขัว หมู่ที่ 1 ตำบลเปือยน้อย อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  4. ประกวดราคาจ้างโครงการค่าอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  5. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคาร คสล. สำนักงานที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ์ สาขากุฉินารายณ์ พร้อมส่วนประกอบที่จำเป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  6. ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องรับสัญญาณวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้สาย UHF และ FM ตำบลห้วยทรายเหนือ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 11 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  7. ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเชล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้่ลแคปพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  8. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีตสายลำทับ ซอย 6 รหัสทางหลวงท้องถิ่น กบ.ถ.8-020 ตำบลลำทับ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  9. ประกวดราคาจ้างปรับปรุงเนื้อหาและจัดทำคู่มือมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ภายใต้โครงการมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standards) และมาตรฐานสถานที่จัดงานอาเซียน (ASEAN MICE Venue Standards) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  10. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 3 ฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง ชั้น 2 ณ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) สำนักงานพระโขนง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Background Image

Header Color

:

Content Color

: