พิธีแห่กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

พิธีแห่กฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒

 วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน นำโดย นางสาวอรสา  แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และพนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ แห่ขบวนกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๒ ไปทอดถวายยังวัดท่าตอนพระอารามหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

 

 

กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน

Background Image

Header Color

:

Content Color

: