โครงการประเพณียี่เป็งท่าตอน ประจำปี ๒๕๖๒

โครงการประเพณียี่เป็งท่าตอน ประจำปี ๒๕๖๒

 วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดกิจกรรม สืบฮีด สานฮอย ประเพณียี่เป็งท่าตอนขึ้น ณ ท่าเรือบ้านท่าตอน เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง (ยี่เป็ง) ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีกิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก  การประกวดหนูน้อยนพมาศ  และการแสดงจากนักเรียนจากโรงเรียนภายในตำบลท่าตอน  ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายไมตรี  ดวงใจ  ปลัดอำเภอแม่อาย กล่าวเปิดงาน

 

 

ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง
ลอยกระทง

Background Image

Header Color

:

Content Color

: