กิจกรรมจิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับ โรงเรียนเพียงหลวง ๑ บ้านท่าตอน จัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขึ้นในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยการเก็บขยะ ณ บริเวณตั้งแต่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนไปจนถึงคิวรถเหลืองบ้านท่าตอน เพื่อทำความสะอาดบริเวณสถานที่สาธารณะหลังจากวันลอยกระทงที่ผ่านมา ให้สะอาดน่ามองและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

 

 

 

จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง
จิตอาสา ลอยกระท...
จิตอาสา ลอยกระทง

Background Image

Header Color

:

Content Color

: