กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน ร่วมกับ อำเภอแม่อาย และหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์และกำจัดวัชพืช ณ บริเวณฝายห้วยมะตื๋น บ้านแก่งทรายมูล (บ้านบริวาร) หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

 

จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา
จิตอาสา 5 ธันวา

Background Image

Header Color

:

Content Color

: