พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. ข้าราชการ พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมพิธีเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน

 

พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์
พิธีพระราชทานพร...
พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์

Background Image

Header Color

:

Content Color

: