กีฬาปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓

กีฬาปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 กองการศึกษาฯองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการกีฬาปฐมวัย ครั้งที่ 4 "ช้างน้อยเกมส์" ณ สนามโรงเรียนบ้านท่ามะแกง โดยได้รับเกียรติจากท่านชาญชัย ศรีวชิรพันธ์ รองนายก อบต.ท่าตอน เป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ โดยโครงการดังกล่าวมีโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ในการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและเชื่อมความสามัคคีให้ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองได้ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะต่อไป

 

กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63
กีฬาปฐมวัย63

Background Image

Header Color

:

Content Color

: