ประเพณีกินวอชาวลาหู่ ประจำปี ๒๕๖๓

กีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ พี่น้องชนเผ่าลาหู่ได้เดินทางมาเพื่อรดน้ำดำหัวผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เนื่องในโอกาสประเพณีกินวอ (ปีใหม่ของชาวชนเผ่า) เพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดปีใหม่นี้ โดยมีชาวลาหู่จากหมู่บ้านต่าง ๆ ภายในตำบลท่าตอนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ซึ่งพี่น้องชาวลาหู่นั้นจะมีอาศัยอยู่มากในหมู่บ้านห้วยปู บ้านท่าตอน(หย่อมบ้านป่ากุ๋ย) บ้านห้วยน้ำเย็น บ้านผาใต้ และยังอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอื่น ๆ อีกประปราย

 

ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่
ประเพณีกินวอชาว...
ประเพณีกินวอชาวลาหู่

Background Image

Header Color

:

Content Color

: