โครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการถนนคนเดินสายวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการ "ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม" โดยมี นายชาญชัย  ศรีวชิรพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนเป็นประธานในพิธีเปิด มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายสินค้าในตำบล กระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมนี้จะจัดให้มีขึ้นทุกวันอังคาร ระยะเวลาการจัดกิจกรรม ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม ๒๕๖๓

 

ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63
ถนนคนเดิน63

Background Image

Header Color

:

Content Color

: