ประชุมคณะกรรมการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

ประชุมคณะกรรมการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

 

ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์
ประชุมร้อยใจรัก...
ประชุมร้อยใจรักษ์

Background Image

Header Color

:

Content Color

: