โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบบ้านบัว ต.บ้านตุ่น อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อศึกษาการประกอบอาชีพและการเกษตรอินทรีย์

 

 

ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน
ผู้สูงอายุดูงาน

Background Image

Header Color

:

Content Color

: