การประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎร กรณีน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้รับความเสียหาย

การประชุมเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎร กรณีน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้รับความเสียหาย

 เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น อำเภอแม่อาย กรมเจ้าท่า ศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยาน กรมป่าไม้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน และตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและประชุมแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาหาแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎร ซึ่งประสบปัญหาน้ำกัดเซาะริมตลิ่งได้รับความเสียหาย ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน

 

 

ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ
ประชุมหาแนวทางช...
ประชุมหาแนวทางช่วยเหลือ

Background Image

Header Color

:

Content Color

: