วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน จัดโครงการ วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมีพระบรมราชโองการให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๔๘ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน เป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย และเพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนด้วยคุณธรรม ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย น.ส.อรสา แสนลี่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยสมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกั้จ้าง จัดกิจกรรม การถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวถวายราชสดุดี การฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นในอากาศ ฉีดล้างถนน และกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

 

 

วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563
วันท้องถิ่นไทย ...
วันท้องถิ่นไทย 2563

Background Image

Header Color

:

Content Color

: