อบต.ท่าตอนร่วมบูรณาการตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด

อบต.ท่าตอนร่วมบูรณาการตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนร่วมบูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ตั้งจุดตรวจสกัดดูแลการเดินทางข้ามพื้้นที่จังหวัด เพื่อจัดระเบียบการเดินทาง การจราจร การเฝ้าระวังและสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ณ บริเวณหน้าโครงการร้อยใจรักษ์

 

 

ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid
ตั้งด่านสกัดกั้...
ตั้งด่านสกัดกั้นcovid

Background Image

Header Color

:

Content Color

: