ช่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย

ช่วยเหลือราษฎรประสบอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน นำโดยนายชาญชัย  ศรีวชิรพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนายทองสุข  บุษดี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านท่าตอน มอบเงินช่วยเหลือนายลอสือ  โหลสาร บ้านเลขที่ ๒๔๖ หมู่ที่ ๓ หย่อมบ้านแก่งตุ๋ม บ้านท่าตอน กรณีเกิดอัคคีภัย เป็นจำนวนเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

 

ช่วยเหลืออัคคีภ...
ช่วยเหลืออัคคีภัย
ช่วยเหลืออัคคีภ...
ช่วยเหลืออัคคีภัย
ช่วยเหลืออัคคีภ...
ช่วยเหลืออัคคีภัย
ช่วยเหลืออัคคีภ...
ช่วยเหลืออัคคีภัย
ช่วยเหลืออัคคีภ...
ช่วยเหลืออัคคีภัย

Background Image

Header Color

:

Content Color

: