ออกลาดตระเวนการลักลอบเผาป่า

ออกลาดตระเวนการลักลอบเผาป่า

เมื่อวันที่ 20 เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกลาดตระเวนเพื่อตรวจหาไฟป่าและการลักลอบเผาป่า ณ บริเวณบ้านห้วยเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อลดปัญหาการเผาป่า และการเกิดมลพิษหมอกควันไฟป่า

 

 

ประชุมผ่านวีดิโ...
ประชุมผ่านวีดิโอ
ประชุมผ่านวีดิโ...
ประชุมผ่านวีดิโอ
ประชุมผ่านวีดิโ...
ประชุมผ่านวีดิโอ

Background Image

Header Color

:

Content Color

: