การประชุมชี้แจงตามแผนพัฒนาศักยภาพหัวหน้าสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก ผ่านระบบออนไลน์

การประชุมชี้แจงตามแผนพัฒนาศักยภาพหัวหน้าสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก ผ่านระบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 21 เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนกองการศึกษาฯ ประชุมหัวหน้าสถานศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็กผ่านระบบออนไลน์ Truevroom ชี้แจงตามแผนพัฒนาศักยภาพหัวหน้าสถานศึกษา ครู ผู้ดูแลเด็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนในช่วงปิดเรียนกรณีด้วยเหตุพิเศษระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

 

ประชุมผ่านวีดิโ...
ประชุมผ่านวีดิโอ
ประชุมผ่านวีดิโ...
ประชุมผ่านวีดิโอ
ประชุมผ่านวีดิโ...
ประชุมผ่านวีดิโอ

Background Image

Header Color

:

Content Color

: