การแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนโดยการเจาะบาดาลน้ำตื้น

การแก้ปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนโดยการเจาะบาดาลน้ำตื้น

เมื่อวันที่ 21 เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนนำโดย นายชาญชัย ศรีวชิรพันธุ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ดำเนินการเจาะบาดาลน้ำตื้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้กับชุมชนในตำบลท่าตอน ซึ่งเป็นภารกิจเร่งด่วนที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะดำเนินการให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

 

 

เจาะน้ำบาดาล
เจาะน้ำบาดาล
เจาะน้ำบาดาล
เจาะน้ำบาดาล
เจาะน้ำบาดาล
เจาะน้ำบาดาล
เจาะน้ำบาดาล
เจาะน้ำบาดาล

Background Image

Header Color

:

Content Color

: