การสำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ป่า

การสำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้ป่า

เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนโดย เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกสำรวจความเสียหายของท่อประปาหมู่บ้านจากเหตุไฟไหม้ป่า ณ หมู่ที่ ๗ บ้านท่ามะแกง พร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาจากความเสียหายในครั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ำไว้อุปโภคบริโภคต่อไป

 

 

ดับเพลิง
ดับเพลิง
ดับเพลิง
ดับเพลิง
ดับเพลิง
ดับเพลิง
ดับเพลิง
ดับเพลิง

Background Image

Header Color

:

Content Color

: