ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบเหตุอัคคีภัย

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอนนำโดย นายพนม  ดิพอ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเงินช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย นางหมี่บื่อ  หมื่อโปกู่ บ้านเลขที่ ๒๓๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหัวเมืองงาม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

 

สำรวจความเสียหา...
สำรวจความเสียหาย
สำรวจความเสียหา...
สำรวจความเสียหาย
สำรวจความเสียหา...
สำรวจความเสียหาย
สำรวจความเสียหา...
สำรวจความเสียหาย

Background Image

Header Color

:

Content Color

: