อบต.ท่าตอนดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

อบต.ท่าตอนดำเนินการควบคุมโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีเพื่อควบคุมโรค (รัศมี 100 เมตร ที่บ้านผู้ป่วย) บ้านเมืองงามใต้ และสนับสนุนโลชั่นทากันยุง ทรายทีมีฟอสกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก่สถานบริการสาธารณสุขชุมชน บ้านเมืองงาม

พ่นสารเคมี
พ่นสารเคมี
พ่นสารเคมี
พ่นสารเคมี
พ่นสารเคมี
พ่นสารเคมี
พ่นสารเคมี
พ่นสารเคมี

Background Image

Header Color

:

Content Color

: