อบต.ท่าตอนผลิตเจลแอลกอฮอลล์เพื่อแจกประชาชน

อบต.ท่าตอนผลิตเจลแอลกอฮอลล์เพื่อแจกประชาชน

เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการผลิตเจลแอลกอฮอลล์มอบให้แก่ตัวแทนสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อนำไปแจกให้แก่กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้พิการต่อไป

ผลิตเจลแอลกอฮอล...
ผลิตเจลแอลกอฮอลล์
ผลิตเจลแอลกอฮอล...
ผลิตเจลแอลกอฮอลล์
ผลิตเจลแอลกอฮอล...
ผลิตเจลแอลกอฮอลล์
ผลิตเจลแอลกอฮอล...
ผลิตเจลแอลกอฮอลล์
ผลิตเจลแอลกอฮอล...
ผลิตเจลแอลกอฮอลล์

Background Image

Header Color

:

Content Color

: