อบต.ท่าตอนจัดโครงการ ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อบต.ท่าตอนจัดโครงการ ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตอน โดยงานส่งเสริมการเกษตร ดำเนินโครงการ ท้องถิ่น ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ขึ้น โดยมีกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรบริเวณสองข้างทาง ถนนเส้นข้างอบต.ท่าตอนทางขึ้นดอยลางเป็นระยะทาง ๓๐๐ เมตร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม

ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
ปลูกป่าเฉลิมพระ...
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

Background Image

Header Color

:

Content Color

: